Nytt!

Nytt långtidsverkande insulin! Verkningstiden är längre vilket också innebär att jag bara behöver ta den en gång om dagen istället för två! yeey!
RSS 2.0